ข่าวสารสำหรับนักศึกษาแพทย์

แจ้งประกาศภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

58905 
58906 


 
 


 


ประกาศ 

                 คณะกรรมการ การสอบขั้นตอนที่ 3  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้กำหนดให้นักศึกษาแพทย์ที่สอบไม่ผ่าน เข้าสอบซ่อมทักษะทางหัตถการ (Manual Skills) ทางวิสัญญี  (Endotracheal intubation) ในวันอาทิตย์ที่  10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์


  


 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์