อาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษาแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ภาคกาศึกษาปลายประจำปี2562

แพทยพบปะนกศกษา 150163 200116 0017

  • ตามที่งานแพทย์ศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาจากศูนย์แพทย์ชั้นปีที่ 2 โครงการแพทย์ชนบท (ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา,
    ศูนย์แพทฯโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช และศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ คนครสวรรค์)

  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

 

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์