กิจกรรมOpen House Open Heart PI SPR 2020

open House 200202 0143

กิจกรรมOpen House Open Heart PI SPR 2020 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งจัดกิจกรรมให้น้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรียนรู้การเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตรศึกษาเบื้องต้น

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์