กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ปีที่4/2563

4 63 200629 27

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์