เรียนบูรณาการเรียนรู้ และ พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 2563

IMG 7026

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  ตามตารางเรียนบูรณาการ และต่อด้วยกิจกรรม นักศึกษแพทญ์ชั้นปีที่ 4 - 6 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์