เรียนบูรณาการเรียนรู้ และ พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา 2563

พิมพ์

IMG 7026

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563  ตามตารางเรียนบูรณาการ และต่อด้วยกิจกรรม นักศึกษแพทญ์ชั้นปีที่ 4 - 6 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม