ดำเนินการรับฟังเสียงของนักศึกษาแพทย์ ต่อการจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.- 17.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

151353
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายในและทวนผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกาา 2562 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2563

 QA

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

  QA 10 11 กย.62 Page1
  QA 10 11 กย.62 Page2


 

  • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสุ่มตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกจำปี 2562 วันที่ 10-11 กันยายน 2562

QA8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวโหลดรูปเพิ่มเติม

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์