กิจกรรมการเรียนการสอน

  • เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง IC & 2P Safety 
    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
 251262 191226 0001   251262 191226 0006   251262 191226 0004
  251262 191226 0005  251262 191226 0003  251262 191226 0002
     

  • เด็กปี 4  present PBL เรื่องตั้งแต่ Patient safety ,Medication error ,risk , RDU , Ethics aging society ในรายวิชา นวอย 401
110475 110476  110477 
 110478  110479  110480

 

  • ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4- 6 “โยคะ - การเต้นแซมบ้า เพื่อสุขภาพ”

 Picture5  Picture6 Picture7
 Picture8  Picture9  Picture10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์