เข้าเยี่ยมสำรวจศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการสร้างรูปแบบหลักสูตรการอบรม

             วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดนครสวรรค์
นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และคณะผู้ร่วมให้การต้อนรับคณะแพทย์สภา
นำโดย ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทย์สภา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมสำรวจศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการสร้างรูปแบบหลักสูตรการอบรม
ประกาศนียบัตรการรักษาและหัตถการที่จำเป็นเพื่อให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน (ระยะไม่เกิน 1 ปี)
เพื่อเป็นการศึกาาต่อเนื่องและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยจะกำหนดให้มีการออกประกาศนียบัตรเกี่ยวกับการรักษาและหัตถการที่จำเป็น
เพื่อให้แพทย์ที่ปฏิบัตรงานในโรงพยาบาลชุมชนจัดการรักาาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ของโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่ง
โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสลา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

195042

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์