รับสมัคร "กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา สวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 16"

 
 
** รับจำนวนจำกัด ** หมดเขตรับสมัคร 6 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. หรือเมื่อเต็มจำนวน
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วม "กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา สวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 16" (รอบที่ 3 / 2562) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลัด ต.บางพระหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
 
กำหนดการ
11 ธันวาคม 2562
    - 17.00 น. นัดประชุมนักศึกษา จัดแบ่งหน้าที่ มอบหมายงาน ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
14 ธันวาคม 2562
   - 07.00 น. รถออกจากหน้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
   - 08.00 น. Brief แบ่งงาน จัดเตรียมสถานที่
   - 09.00 น. เริ่มกิจกรรมตรวจรักษาผู้ป่วย
   - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   - 13.00 น. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ชุมชนตำบลบางพระหลวง
   - 14.00 น. ศึกษาประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญในชุมชน
   - 15.00 น. สรุปกิจกรรม เดินทางกลับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 
ช่องทางการรับสมัคร
   - นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รับสมัครที่ อ.ละมัด เลิศล้ำ
   - นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครที่ อ.จุฑารัตน์ แสงกุล
   - อาจารย์แพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และนักศึกษาคณะอื่นๆ สมัครผ่าน QR code ช่องทางเดียวเท่านั้น
 
การแต่งกาย
   - นักศึกษาคณะต่างๆ แต่งกายชุดลำลองประจำคณะ
   - บุคลากรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แต่งกายชุดสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีหรือชุดสุภาพอื่นๆ
   - ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมช่วงบ่าย ใส่กางเกงขายาวรัดกุม รองเท้ากีฬาหรือรองเท้าผ้าใบ
สถานที่จัดกิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลัด ต.บางพระหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
https://goo.gl/maps/sCtqXXSem3DPAKTC8
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร ได้ที่ http://m.me/mecsprmedicalcamp
#สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา
#สวรรค์ประชารักษ์
#mecspr_medicalcamp
 
 
73158542 591689954909215 6496984526009401344 o

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์