เจรจาร่วมมือในอนาคตและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

  การเจรจาร่วมมือในอนาคตและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 

c799777e24ea3aa5667d24ec17371d76d 4620693218510004256 191125 0010

 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์