รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน

วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ห้อง 301 ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์
วิทยากรโดย นายแพทย์ไกรรัตน์ คำดี โรงพยาบาลพะเยา
(รับจำนวน 30 ท่าน)

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์