กรมอนามัยตรวจเยี่ยม

กรมอนามัยได้เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19 ในการรักษา ระยะห่าง การป้องกันตนเองและผู้อื่น
1399711
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์