ประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์เพื่อชุมชน

ประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์เพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยใช้ระบบประชุมทางไกลอย่างระบบ Webex 

 

31453

31454   31451
 31452  31455
 31456  31461

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์