ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษาและทวนผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม- 11 พฤศจิกายน 2563)
1611545976576 1611545986019 1611546012162
 1611545995312 1611546003920 1611546020905
1611546629698

เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องพัก หอผู้ป่วย กิจกรรม
grand round
1611547313927 1611547321868 1611547344908
1611547327924 1611547338167  

สรุปภาพเสียงสะท้อนจากนักศึกษา (
Student Voice)
ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นพรีคลินิก
ร่วมกับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชั้นพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
1611547564243 1611547570182 1611547577422
1611547584480 1611547591704  
 

รายงานการศึกษาตนเอง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ดำเนินการรับฟังเสียงของนักศึกษาแพทย์ ต่อการจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.- 17.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

151353
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพภายในและทวนผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา ประจำปีการศึกาา 2562 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2563

 QA

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

  QA 10 11 กย.62 Page1
  QA 10 11 กย.62 Page2


 

  • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสุ่มตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกจำปี 2562 วันที่ 10-11 กันยายน 2562

QA8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวโหลดรูปเพิ่มเติม

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์