• วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  และคณะกรรมการบริหาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก นายแพทย์เกษตร อมันตกุล ที่ปรึกษาศูนย์แพทยฯ และ นายแพทย์ อำนาจ น้อยขำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์(สมพ.) ณ  ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

IMG 0426

IMG 0362

 
 

 
2x1.8 ยนดตอนรบ wfme
 

  • การซ้อมรับตรวจประเมิน WFME เมื่อวันที่ 8 พ.ย 62

 WFME 191109 0015

ดาวน์โหลดรูปภาพ


  • พญ.พิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประชุมเตรียมความพร้อมรับ การตรวจประเมินตามเกณ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์(wfme) ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ชั้น5

 WFME 06112562 191107 0001

ดาวห์โหลดรูปภาพ

 

 


 

  • คณาจารย์ จากศูนย์แพทยฯ รพ.สปร. /รพ.มหาราชนครราชสีมา /รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช /คณะวิทยาศาสตร์ /คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม wfme ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง วันที่ 15-16 ต.ค.62

w1

          ดาวโหลดรูปภาพ

 


  • 1ก.ค.62 )ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ร่วมประชุมการเตรียมจัดการเรียนการสอน และเตรียมรับการตรวจ WFME โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ม.มหิดล เป็นประธาน ร่วมกับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล ศาลายา
w11 w12 
 w13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์