กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมบูรณาการ ชั้นปีที่ 4 - 6
หัวข้อ  Professional Development V: Health Economics
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
IMG 8804
ดูรูปภาพเพิ่มเติม


 • โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  ประจำปีการศึกษา 2563 (NL1)
 301183 301181  301182 

 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
 •  4 63 200629 27 4 63 200629 25  4 63 200629 43
   4 63 200629 53  4 63 200629 51  4 63 200629 38
 ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 • เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง IC & 2P Safety 
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
 251262 191226 0001  251262 191226 0006  251262 191226 0004
  251262 191226 0005 251262 191226 0003 251262 191226 0002
     

 • นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4  present PBL เรื่องตั้งแต่ Patient safety ,Medication error ,risk , RDU , Ethics aging society ในรายวิชา นวอย 401
110475 110476  110477 
 110478  110479  110480

 

 • ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4- 6 “โยคะ - การเต้นแซมบ้า เพื่อสุขภาพ”

 Picture5  Picture6 Picture7
 Picture8  Picture9  Picture10

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์