• โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “Overview of patient safety and nontechnical skill for medical students” 
    สำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยให้กับนักศึกษาแพทย์
    และมีความรู้ความเข้าใจ 2P Safety ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 – 17.00 น.

IMG 6484

ดูรูปภาพกิจกรรม

 


 

 

 

 


 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์