• วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 “professionalism” วิทยากรโดย อาจารย์นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า และอาจารย์นายแพทย์นรุตม์ วงศ์สาคร อาจารย์แพทย์ กลุ่มงานโสตศอนาสิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Picture11 Picture12  Picture13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์