วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมสถานการณ์จำลองสวรรค์ประชารักษ์ SPR Sim TEC ( Sawanpracharak Simulation Training and Education Center ) สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกปฏิบัติ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ ให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกกับหุ่นจำลองก่อนจะสัมผัสกับผู้ป่วยจริง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยได้มีความเชื่อมั่นในการรักษายิ่งขึ้น

 
 
 71672463 719312841814750 1652084145641226240 o  71105741 719313145148053 8918180285095346176 o
 71503351 719313025148065 1406467803640233984 o  70853859 719312848481416 3378912614997295104 o
 70784862 719313035148064 8483646542404648960 o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์