ระบบสารบรรณ
 

  •  ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562 (อบรม 4 ครั้ง) ณ ห้องเรียน 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทย์ฯ

IMG 20190524 161410

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 
 

 
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2560 (Research in Medical Education  (RIME) workshop ปี2560

IMG 9736

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 

 
  • 27 กันยายน 2562 นศพ.ปี 6 นำเสนอรายงานวิจัย รายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีมวลกายของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 r14 r15 
 r16  r17
 
 

 
  • 13 มิ.ย.62)เวลา 9.00 น.ผู้อำนวยการศูนย์แพทยฯ อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล ร่วมเข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ของ นศพ.ชั้นปีที่6 ในรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และร่วมวิพากษ์ เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี4-6 ศูนย์แพทยฯ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ " ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์
r6 r7  r9
 r9  r10  r11
 r12  r13  
 
 
 

 
  • การนำเสนอผลงานวิจัยของ นศพ.ปี6 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนระบบ paperless ในระดับชั้นคลินิกในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
           
r1 r2 
 r3  r5
 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์