• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางาน

เมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนญ์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

IMG 7616

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม


  • การทบทวนระบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2563

ดนย ๒๐๐๒๒๖ 0001

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม


  • ดูงานการปฏิบัติการฝึกระบบจำลอง Simulation    
    อาจารย์แพทย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานการปฏิการฝึกระบบจำลอง BudTEC ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Simรพ.พทธชนราช 200204 0013

 

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
    ในวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุม 301 ชั้น3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
    โดยวิทยากร นายแพทย์ไกรรัตน์ คำดี โรงพยาบาลพะเยา
 

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง : การค้นพบด้วยตนเอง
 2 191125 0002
 
 
 


 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์