แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกปฏิบัติงาน (Elective)
1612233237055แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาทุกระดับที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (Elective)
1612233261761

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์