•  โครงการตรวจเยี่ยมประเมินบัณฑิตแพทย์ ปี 2562
 ตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ Pi สปร. และรับฟังเสียงผู้ใช้บัณฑิต จากรพช.ในเขตกำแพงเพชร
เช้า(รพ.คลองขลุง)- บ่าย (รพ.คลองลาน)  จากรพช.ในเขตนครสวรรค์เช้า(รพ.ชุมแสง)- บ่าย (รพ.ท่าตะโก) จากรพช.ในเขตอุทัยธานีเช้า(รพ.ห้วยคต)- บ่าย (รพ.บ้านไร่)

123695990 3512114592173640 7877161096081842314 n

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

  • โครงการเยี่ยมประเมินบัณฑิตแพทย์ ปี 2561

IMG 20180108 110315

ดาวน์โหลดรูปภาพ
 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์