พิมพ์
 ตรวจเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ Pi สปร. และรับฟังเสียงผู้ใช้บัณฑิต จากรพช.ในเขตกำแพงเพชร
เช้า(รพ.คลองขลุง)- บ่าย (รพ.คลองลาน)  จากรพช.ในเขตนครสวรรค์เช้า(รพ.ชุมแสง)- บ่าย (รพ.ท่าตะโก) จากรพช.ในเขตอุทัยธานีเช้า(รพ.ห้วยคต)- บ่าย (รพ.บ้านไร่)

123695990 3512114592173640 7877161096081842314 n

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

IMG 20180108 110315

ดาวน์โหลดรูปภาพ