แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

  • ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนประจำปี 2563 
เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2563  ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 Intern ใหม 63 200525 0028

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

 

icon 64

 

 

 

 

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
43 ถนนอรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-219870 โทรสาร 056-224382

 

© 2018 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์